Datova Schranka Login

The links for the datova schranka login Portal have been listed below. All of the related Datova Schranka Login pages and login addresses can be found along with the datova schranka login’s addresses, phone numbers. datova schranka login portal pages are updated regularly by the mojedatovaschranka. If you have any questions related to the process of portal login for datova schranka login, you can report it directly to mojedatovaschranka.

Last updated 25 Oct, 2021
507
To log in to mojedatovaschranka Portal, follow these steps.
  1. Go to the Datova Schranka Login Portal Page via “mojedatovaschranka”.
  2. Use your login credentials for the Datova Schranka Login Portal
  3. If you have a problem reaching out to the Datova Schranka Login Portal or making a login, check the Troubleshoot section.
https://www.mojedatovaschranka.cz/portal/ISDS/

Vyplňte své uživatelské jméno a heslo a přihlaste se. Pokud jste se ještě nikdy nepřihlašovali do své datové schránky, použijte přihlašovací údaje, které Vám byly vygenerovány systémem a doručeny v obálce se žlutým pruhem nebo prostřednictvím aktivačního portálu.

1,016,759
Monthly Visits
US
Popular in
UP
Service Status
9h ago
Last Checked
https://www.datoveschranky.info/

©2019 Ministerstvo vnitra ČR. Všechna práva vyhrazena. Provoz datových schránek i webové prezentace zajišťuje Česká pošta, s.p.

4,368,815
Monthly Visits
US
Popular in
UP
Service Status
18h ago
Last Checked
https://www.datoveschranky.info/obcan

Ministerstvo znepřístupní datovou schránku fyzické osoby, a to případně i zpětně, ke dni: Ministerstvo zneplatní přístupové údaje osoby oprávněné k přístupu do datové schránky neprodleně po jejím oznámení, zejména při ztrátě či odcizení přístupových údajů, a současně zašle této osobě do vlastních rukou výhradně jen adresáta nové přístupové údaje.

2,231,949
Monthly Visits
US
Popular in
UP
Service Status
11h ago
Last Checked
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/datove-schranky

Datové schránky. Datová schránka vám umožní posílat elektronické dokumenty orgánům veřejné moci zcela zdarma. Stejně tak obce, soudy, úřady a další instituce státu by měly posílat korespondenci přednostně do datové schránky.

2,306,042
Monthly Visits
US
Popular in
UP
Service Status
2h ago
Last Checked
https://www.postaonline.cz/en/egovernment/datova-schranka

Data Mailbox. The Data Mailbox Information System is a public administration information system. A data mailbox enables you to send and/or receive electronic documents to/from public authorities, such as courts, police or administrative bodies, free of charge.

1,838,436
Monthly Visits
US
Popular in
UP
Service Status
12h ago
Last Checked
https://schranka.generaliceska.cz/

Jak na to? Přihlaste se zadáním dvou údajů. Prvním je číslo pojistné smlouvy, které jsme vám zaslali v SMS, druhým je rodné číslo pojistníka, nebo IČO.

1,756,556
Monthly Visits
US
Popular in
UP
Service Status
19h ago
Last Checked
https://www.mojedatovaschranka.cz/sds/

Seznam orgánů veřejné moci, orgánů územní samosprávy, právnických a fyzických osob vykonávajících působnost v oblasti veřejné správy podle § 20, odst. 1, písmeno j) zákona č. 300/2008 Sb, o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

1,556,125
Monthly Visits
US
Popular in
UP
Service Status
20h ago
Last Checked
https://adisdis.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/auth/LoginPage.faces

S účinností k 1. 4. 2019 dochází k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. (dále jen „zákon o DPH“).

3,657,751
Monthly Visits
US
Popular in
UP
Service Status
12h ago
Last Checked
https://www.alexio.cz/info/czech_datova_schranka.html

The datova schranka is a web-based system which uses an online portal with 2 internet addresses: www.datoveschranky.info - general information site in Czech ONLY; www.mojedatovaschranka.cz - here you log in to your databox. This system is not an email system. It is a stand-alone secure, encrypted environment, which is much more secure than ...

4,287,927
Monthly Visits
US
Popular in
UP
Service Status
18h ago
Last Checked

Report your issue

Troubleshoot

If you have any problem while entering the Datova Schranka Login Portal, troubleshoot as below.

  1. Make sure the Caps Lock is turned off.
  2. Delete any cookies and cache in your web browser.
  3. Make sure your internet is active and you are connected to the Internet before attempting again.
  4. Avoid using VPN.
  5. Following these instructions will help you with your forgotten password.
  6. You can contact us if you still have trouble accessing your account. We will contact you soon to resolve the issue.